İş Sağlığı ve Güvenliği

Anasayfa / İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı konusunda kullandığı yazılım programları ve jeneratörde kullanmış olduğu ventiller, basınç sensörleri ve kontrollü vanalarıyla en önemlisi uzaktan kumanda edilebilen skada sistemi ile insan sağlığına ve iş güvenliğine 3 fazlı emniyet sistemi geliştirmiştir.
İş kazası riskimiz sıfırdır.

Berkin Enerji, çalışanlarının, yüklenicilerinin ve ziyaretçilerinin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi konusuna kendini adamıştır ve bu Şirket Değerlerinin önemli bir parçasıdır. Berkin Enerji, mümkün olan en iyi iş sağlığı ve güvenliği performansına ulaşmak, doğru iş güvenliği davranışları geliştirmek, yaralanmalara ve sağlık bozulmalarına yol açmamak ve kişilerin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirilmesini sağlamak konusunda kararlıdır.


Berkin Enerji, bu kararlılık ve bağlılık doğrultusunda faaliyette bulunduğu bütün çalışma alanlarında;

 

 • Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına, bağlı olduğu Grup Şirketi Kurallarına ve yerine getirmeyi taahhüt ettiği diğer gerekliliklere uymayı,
 • İşyerindeki bütün önemli tehlikeleri belirlemeyi ve bu tehlikelerden kaynaklanan riskleri uygun şekilde kontrol altına almayı,
 • Güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı ve sistemin doğasından kaynaklanan tehlikelerden çalışanları korumak amacıyla güvenli çalışma yöntemleri uygulamayı,
 • İlgili sağlık ve/veya güvenlik kurumlarıyla etkili iş ilişkileri oluşturmayı ve geliştirmeyi,
 • Proaktif ve katılımcı bir güvenlik kültürü oluşturmak için iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini uygulamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği performansını her alanda sürekli iyileştirmeyi ve bu kapsamda; iş sağlığı ve güvenliği hedefleri oluşturmayı, iş planlarında ve kişisel teşvik düzenlemelerinde eylem planlarına ve ölçülebilir iş sağlığı ve güvenliği hedeflerine yer vermeyi,
 • Çalışanlar, tedarikçilerimiz, devlet kurumları ve işbirliği yapılan her kesimden alınan geri bildirimler doğrultusunda yapıcı çalışmalarda bulunmayı ve bu aşamalarda şeffaflık ilkelerini gözetmeyi,
 • Çalışanlar, tedarikçilerimiz, devlet kurumları ve işbirliği yapılan her kesimden alınan geri bildirimler doğrultusunda yapıcı çalışmalarda bulunmayı ve bu aşamalarda şeffaflık ilkelerini gözetmeyi,
 • Acil durumlara müdahale ve kriz yönetimi gerektiren durumlara yönelik yeterli planlama ve hazırlık yapmayı,
 • Gelecekte oluşabilecek kazaları engelleyebilmek amacı ile bütün olayların ve ramak kala olaylarının inceleme ve ders çıkarma amacı ile raporlanmasını sağlamak için katılımı teşvik eden bir iş güvenliği kültürü geliştirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliğine yönelik iyi uygulamaları ve çıkarılan dersleri bağlı olduğu grup şirketleri ile paylaşmayı,


Bu politikayı ilgili bütün paydaşlara açık ve samimi olarak etkili bir şekilde duyurmayı ve iş sağlığı ve güvenliği performansını bildirmeyi taahhüt eder.


Paylaş: