Çevre Sağlığı ve Güvenliği

Anasayfa / Çevre Sağlığı ve Güvenliği

FOSİL ENERJİ İLE ÇEVREYİ KİRLETMEYE SON! 
SIFIR ATIK, KARBON EMÜSYONU SIFIR!
KARBON AYAKİZİ TERTEMİZ

Berkin Enerji, kurulumunda seçilen çevreye uyumlu teknolojisinin yanı sıra, benimsemiş olduğu Çevre Politikası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile çalışanlarının ve çevresindekilerin sağlığını korumayı kendine ilke edinmiştir. Berkin Enerji, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan önlemlerin ve yapılan çalışmaların sürekli olarak geliştirilmesine önem vermektedir.

Berkin Enerji, kaza ve çevre kiriliğine karşı “Sıfır Tolerans” politikasını gerçekleştirmeye büyük önem vermektedir. Eğitim, planlama, uygulama, izleme ve denetleme araçları ile bu hedef başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Çevre Politikalarımız:
Berkin Enerji, tesislerinde gerçekleştirilen tüm aktivitelerden sorumlu olup; paydaşları ve faaliyet alanlarında yer alan tüm çalışanları için yüksek seviyede çevre performansı sergilemesi gerektiğinin bilincindedir. Berkin Enerji, tesislerinin çevre performansının sürekli iyileştirilmesi amacıyla gerekli gördüğü yatırımları sürdürmekte kararlıdır.

Bu amaçla Berkin Enerji;
Çevre boyutlarıyla ilgili yükümlü olduğu yürürlükteki Çevre Mevzuatı hükümlerine ve yerine getirmeyi taahhüt ettiği diğer gerekliliklere uymayı ve ilgili resmi kurumlar ile iletişimde bulunarak çevre mevzuatına uygunluk konusunda yapıcı çalışmalar yürütmeyi,

 • Mevcut tesislerinde enerji verimliliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve yeni tesislerini en yüksek verimlilikte kurmak için ekonomik açıdan uygun fırsatları gözetmeyi,
 • Doğal kaynakları mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde kullanmayı ve uygun maliyetli oldukları takdirde kaynakların yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü sağlamayı,
 • Faaliyetleri sonucu oluşan atıklarını, mümkün olduğu kadar kaynağında azaltma, geri dönüşüm ve/veya geri kazanım faaliyetleri ile minimize etmeyi, mümkün olmadığı durumlarda doğaya zarar vermeyecek şekilde atıklarının bertarafını sağlamayı,
 • İşletme ile ilgili kararların alınması sürecinde; uygulanabilirlikleri ölçüsünde çevresel, sosyal ve ekonomik faktörlerin de dikkate alınmasını sağlamayı,
 • Faaliyetlerinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisini en aza indirgemek için çalışmayı ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almayı,
 • Faaliyetlerinin çevresel etkilerini periyodik olarak denetleyip kontrol altında tutmayı,
 • Yönetimin azami desteğini alarak, Çevre Yönetim Sistemi uygulamaları ile kuruluş bünyesinde proaktif ve katılımcı bir çevre yönetim kültürü oluşturmayı ve çalışanlarının çevre bilincini arttırmayı,
 • Acil durumlara müdahale ve kriz yönetimi gerektiren durumlara yönelik yeterli planlama ve hazırlık yapmayı,
 • Sürekli gelişimi sağlamak amacı ile çevre hedefleri belirlemeyi,
 • Çalışanlar, tedarikçiler, yakın çevrede yer alan tesisler, resmi kurumlar, yatırımcılar ve diğer paydaşlarından çevre performansının yönetimine ilişkin alınan geri bildirimler doğrultusunda yapıcı çalışmalarda bulunmayı,
 • Çevre performansını açık, doğru ve ölçülebilir olarak bildirmeyi taahhüt eder.
Paylaş: